Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen.

Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen, waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.