Gemeenteraad

De raad is in de eerste plaats de volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad geeft kaders aan, bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Verder controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders de gestelde doelen haalt. De raadsleden worden rechtstreeks door de burgers gekozen. De gemeenteraad in Middelburg bestaat uit 29 raadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

 • Vergaderingen gemeenteraad

  De gemeenteraad vergadert in principe elke maand. Deze vergadering vindt plaats in het stadskantoor aan Kanaalweg 3 en begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar.

 • Gemeenteraadsleden

  Een overzicht van de 29 gemeenteraadsleden, inclusief hun contactgegevens en openbare betrekkingen.

 • Hoe gaat de raad te werk?

  De gemeenteraad is in de eerste plaats de volksvertegenwoordiging. De raad geeft kaders aan, bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Verder controleert de raad of het college de gestelde doelen haalt. De raadsleden worden rechtstreeks door de burgers gekozen.

 • Raadsgriffier

  De griffier is er voor de raad. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.

 • Raadspresidium

  Het raadspresidium is het overleg van de voorzitter van de raad (burgemeester) met de fractievoorzitters.

 • Fractieassistenten

  Een fractieassistent is iemand die, naast raadsleden, namens een raadsfractie deelneemt aan commissievergaderingen.

 • Burgerinitiatief

  Wilt u aandacht voor een onderwerp dat niet op de politieke agenda staat? Bijvoorbeeld een bushalte die verplaatst moet worden. Of het ontbreken van verkeersdrempels in uw wijk. Of juist de aanwezigheid van verkeersdrempels. U kunt in dit soort gevallen gebruikmaken van het recht van burgerinitiatief.