Financiën

Hier vindt u de belangrijkste financiële informatie, zoals de programmabegroting en de jaarstukken.

Financieel herstelplan 2020-2024

Lees het nieuwsbericht over het financieel herstelplan 2020-2024

Programmabegrotingen

Financiële stukken