Dienstverlening

Informatie over de klantbeloften, de klachtenregeling en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Privacyverklaring

  Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens? Informatie over de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

 • Bodycams

  Een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Middelburg zijn vanaf 1 december 2018 op pad met bodycams.

 • Social media

  Communicatie beheert de social mediakanalen en brengt het officiële geluid van de gemeente naar buiten.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Datalek, melding

  Uitleg over wat een datalek is en hoe u hier bij de gemeente melding van kunt maken.

 • Afhandeling e-mail

  U kunt de gemeente Middelburg persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen.

 • Deze website gebruikt cookies

  Gemeente Middelburg hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan middelburg.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen.

 • Klantbeloften

  Gemeente Middelburg gaat met u op zoek naar de 'ja'.

 • Visie op dienstverlening

  In 2017 heeft de raad de ambitie op het gebied van dienstverlening vastgesteld via de nieuwe Visie op Dienstverlening 2017 2020: Dienstverlening met aandacht.

 • U kunt onze dienstverlening continu beoordelen

  Op onze website en bij bezoek aan het stadskantoor kunt u een reactie geven over de dienstverlening van de gemeente.

 • Toegankelijkheidsverklaring

  Gemeente Middelburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.