Dienstverlening

Informatie over de klantbeloften, de klachtenregeling en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Toegankelijkheidsverklaringen 2020

  Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

 • Privacyverklaring

  Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens? Informatie over de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

 • Bodycams

  Een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Middelburg zijn vanaf 1 december 2018 op pad met bodycams.

 • Social media

  Communicatie beheert de social mediakanalen en brengt het officiële geluid van de gemeente naar buiten.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Datalek, melding

  Uitleg over wat een datalek is en hoe u hier bij de gemeente melding van kunt maken.

 • Afhandeling e-mail

  U kunt de gemeente Middelburg persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen.

 • Deze website gebruikt cookies

  Gemeente Middelburg hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan middelburg.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen.

 • Klantbeloften

  Gemeente Middelburg gaat met u op zoek naar de 'ja'.

 • Visie op dienstverlening

  In 2017 heeft de raad de ambitie op het gebied van dienstverlening vastgesteld via de nieuwe Visie op Dienstverlening 2017 2020: Dienstverlening met aandacht.

 • U kunt onze dienstverlening continu beoordelen

  Op onze website en bij bezoek aan het stadskantoor kunt u een reactie geven over de dienstverlening van de gemeente.