Werkprogramma 2014-2018

Het werkprogramma 2014-2018 van het college van burgemeester en wethouders van Middelburg.

Het werkprogramma 2014-2018 van het college van burgemeester en wethouders van Middelburg is grotendeels tot stand gekomen door middel van open themagesprekken waarvoor alle raadsfracties waren uitgenodigd. Op de meeste onderwerpen zijn voornamelijk afspraken gemaakt over welke thema's en uitgangspunten belangrijk zijn en hoe het onderwerp ter sprake wordt gebracht.

Hier is bewust voor gekozen om de discussie over de inhoud open te laten. Dit geeft niet alleen alle raadsfracties de kans mee te blijven praten, maar het biedt ook ruimte voor samenwerking met en participatie van alle betrokkenen. Iets waar gemeente Middelburg de komende vier jaar sterk op wil inzetten.

Reageren

Wilt u betrokken worden of blijven bij een onderwerp? Heeft u suggesties voor de aanpak of een mening over de inhoud? Wij horen het graag. U kunt uw reactie richten aan benw@middelburg.nl