Openbare betrekkingen collegeleden

Op deze pagina leest u een overzicht met daarop de openbare betrekkingen van collegeleden in de periode 2018-2022.

Burgemeester mr. H.M. Bergmann

Ambtshalve

 • Bestuurslid Dagelijks en Algemeen bestuur VRZ
 • Bestuurslid Dagelijks en Algemeen bestuur Stadsgewestelijke brandweer
 • Lid Veiligheidscollege Zeeland West-Brabant
 • Voorzitter districtscollege Zeeland

Persoonlijk

 • Ambassadeur van de Friends of UCR
 • Ambassadeur Ride for the Roses
 • Beschermheer Stichting Vogel- en Zoogdierenopvang Zeeland (De Mikke)
 • Bestuurslid van het BNG Cultuurfonds
 • Comité van aanbeveling Clean Arnemuiden
 • Comité van aanbeveling Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC)
 • Comité van aanbeveling Festival Zeeland Jazz
 • Comité van aanbeveling Kledingbank Zeeland
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studenten Orkest
 • Comité van aanbeveling stichting Dekat di Hati
 • Comité van aanbeveling stichting Ambulance Wens
 • Comité van aanbeveling stichting Kinderen van Nieuw Aurora
 • Lid Nederlandse delegatie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa
 • Lid VNG-commissie Europa en Internationaal
 • Lid commissie van advies stichting herdenking 15 augustus 1945

Wethouder J.J. Aalberts (CDA)

Ambtshalve

 • Bestuurslid GR Zeeuws Archief
 • Vertegenwoordiger in Algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV
 • Vertegenwoordiger in Algemene vergadering van aandeelhouders Impuls Zeeland NV
 • Lid Raad van Commissarissen BV Monumentenbeheer

Persoonlijk

-

Wethouder C. Simons (VVD)

Ambtshalve

 • Bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten
 • Bestuurslid GR Orionis
 • Directeur Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV
 • Lid Zeeuwse Werkkamer
 • Voorzitter landelijke Werkkamer (Stichting van de Arbeid en VNG)

Persoonlijk

 • Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Lid Algemeen Bestuur VVD-bestuurdersvereniging
 • Voorzitter organisatiecomité Kustmarathon

Wethouder C. Dekker (SGP)

Ambtshalve

 • Bestuurslid GR Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
 • Bestuurslid GR Zeeuws Archief
 • Bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Persoonlijk

 • Bestuurslid Provinciale Vereniging SGP Zeeland
 • Dekker.pro (ICT Consultancy en Advies) Zelfstandig ondernemer (betaald)

Wethouder C. Doorn-Roosenburg (LPM)

Ambtshalve

 • Bestuurslid GR Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
 • Voorzitter GR Zeeuwse Muziekschool
 • Bestuurslid GR Zeeuws Archief

Gemeentesecretaris A. van der Brink

-