Collegeleden

Een overzicht van de collegeleden, inclusief hun contactgegevens en portefeuilleverdeling.

Burgemeester mr. H. (Harald) M. Bergmann


Kanaalweg 3
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 25
h.bergmann@middelburg.nl

Portefeuille: Algemene bestuurlijke coördinatie; Algemene representatie; Openbare orde en veiligheid; Politie Brandweer Rampenbestrijding

Wijkwethouder: Arnemuiden

Wethouder (Loco-Burgemeester) S.J. (Saskia) Szarafinski (PvdA)


Zwanenhof 14
4332 DJ Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 30
s.szarafinski@middelburg.nl

Portefeuille: Zorg(Wmo en Jeugd); Welzijn en volksgezondheid; Kunst en cultuur; Dauwendaele; Bouwput

Wijkwethouder: Nieuw-Middelburg en Dauwendaele

Wethouder ir. J.J. (Johan) Aalberts (CDA)


Tarweakker 8
4341 MD Arnemuiden
Telefoon: (0118) 67 54 27
j.aalberts@middelburg.nl

Portefeuille: Financiën; Economische Zaken (uitgezonderd ZEP); Ruimtelijke ordening; Cultureel erfgoed (inclusief stadhuis); Bedrijventerreinen; Inkoop algemeen; Hazenburg

Wijkwethouder: Sint Laurens en Nieuw- en Sint Joosland

Wethouder Chr. (Chris) Dekker (SGP)


Noordweg 186
4333 GM Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 29
c.dekker@middelburg.nl

Portefeuille: Grondbedrijf; Onderwijs (huisvesting en inhoudelijk/kinderopvang en peuterspeelzalen; Bouwen en wonen; Natuur en landschap; Milieu; Mortiere(woongebied); Rittenburg

Wijkwethouder: Mortiere en 't Zand-Stromenwijk

Wethouder C. (Chris) Simons (VVD)


Asserlaan 1
4334 EP Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 28
c.simons@middelburg.nl

Portefeuille: Sociale Zaken en werkgelegenheid, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid; Infrastructuur en verkeer; Bouw- en woningtoezicht; Samenwerking met andere gemeenten; Toerisme, recreatie en stadspromotie; Sport; Schouwburg, ZEP

Wijkwethouder: Griffioen en Klarenbeek-Veerse Poort

Wethouder A.P. (Arjan) Beekman (ChristenUnie)


Gerrit van der Veenstraat 52
4333 AV Middelburg
Telefoon: 14 (0118)
a.beekman@middelburg.nl

Portefeuille: Burgerparticipatie, wijkaanpak, communicatie en dienstverlening; Personeel en organisatie, ICT en archief en stadskantoor; Reiniging en groenbeheer; kerntakendiscussie(heroriëntatie gemeentelijke taken); Molenwaterpark; Essenvelt;   
gemeentelijke accommodaties, begraafplaats, crematorium en onroerend goed

Wijkwethouder: Binnenstad en Zuid

Gemeentesecretaris Mr. A. (Aart) van den Brink


M.H. Boassonlaan 15
4333 MH Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 26
a.van.den.brink@middelburg.nl

Plaatsvervangende wethouders

  • Saskia Szarafinski vervangt Johan Aalberts (vice versa)
  • Chris Simons vervangt Chris Dekker
  • Chris Dekker vervangt Arjan Beekman
  • Arjan Beekman vervangt Chris Simons

Overzicht openbare betrekkingen en werkprogramma