Besluitenlijst B en W vergadering 28 juli 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 juli 2020.

Datum: 28 juli 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Carla Doorn (loco burgemeester) en Willem van Kooten (loco secretaris)
Afwezig: Johan Aalberts, Harald Bergmann, Aart van den Brink, Chris Dekker en Chris Simons

Dit is een voorlopige besluitenlijst, omdat er geen quorum is. De besluitenlijst wordt later definitief vastgesteld.

Verzoek uitstel van betaling Welzijn Middelburg De Spot Beddewijkstraat 15

Het college besluit:

Tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling te verlenen aan Welzijn Middelburg voor huur van het pand Beddewijkstraat 15 te Middelburg en de ontstane openstaande vorderingen in 2021 gespreid terug te betalen. Welzijn Middelburg op de hoogte brengen middels brief.

Besluit op bezwaarschrift tegen subsidie 2020 Vleeshal / SBKM

Het college besluit:

het bezwaarschrift van het bestuur van de stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM) dd 31 januari 2020 tegen het besluit van het college van 20 december 2019 waarbij voor 2020 een budgetsubsidie van € 364.668,-- is toegekend ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit te handhaven.

Besluit op bezwaarschrift bestemming buitengebied

Overeenkomstig het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Ledenbrief VZG Wet Inburgering 2021

De VZG te informeren:

  • dat wij kennis hebben genomen van de ledenbrief ‘Voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering’ van de VZG d.d. 7 mei 2020
  • dat wij de voorstellen van de werkgroep Intake & Ontzorgen en de werkgroep Taal & Werk zullen betrekken bij de vorming van ons inburgerings- en integratiebeleid inzake de nieuwe Wet Inburgering 2021.

Raadsvoorstel herijking subsidiebeleidskader

Het college besluit:

In te stemmen met het subsidiebeleidskader.

Memo actieve informatie opheffing Beheer-en Exploitatiemaatschappij Middelburg (BEM)

  1. BEM (laten) opheffen
  2. Raad via memo actieve informatie informeren

ESH Media afdrachtverminderingsverzoek

  1. In te stemmen met eenmalige vermindering van de concessie-afdracht over 2020 met 50% vanwege teruglopende exploitatie door Covid-19;
  2. Aan de hand van de definitieve jaarcijfers over 2020 zal omzet gerelateerd worden afgerekend voor wat betreft de laatste 50% afdracht.