Besluitenlijst B en W vergadering 24 maart 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 24 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: n.v.t., vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Naamgeving openbare ruimte: Korhoenstraat en Patrijzenhof

Het college besluit:

 1. De namen Korhoenstraat en Patrijzenhof toe te kennen voor twee nieuwe straten in Veersepoort.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte: intrekken Mannezeeseweg

Het college besluit:

 1. De namen Mannezeeseweg en Watergangpad in te trekken.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte: Hof van Oost-Indië

Het college besluit:

 1. De naam Hof van Oost-Indië vast te stellen voor een zijstraat van de Rotterdamsekaai.
 2. Bij deze straat een onderbord te plaatsen.
 3. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte: June Carterstraat en Elvis Presleystraat

Het college besluit:

 1. De naam June Carterstraat vast te stellen voor een nieuwe straat in Mortiere
 2. De onderbordtekst bij deze straatnaam vast te stellen
 3. De omschrijving van de looprichting van de Elvis Presleystraat te wijzigen
 4. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen

Naamgeving openbare ruimte: Wegeling Kraaijenholseweg

Het college besluit:

 1. De naam Wegeling Kraaijenholseweg vast te stellen voor een zijweg van de Kraaijenholseweg.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen

Naamgeving openbare ruimte: Herfsttij der Middeleeuwenpad

Het college besluit:

 1. De naam Herfsttij der Middeleeuwenpad toe te kennen aan een fietspad in Park Toorenvliedt.
 2. De onderbordtekst bij deze straatnaam vast te stellen.
 3. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Intrekking naam Torenwegpad

Het college besluit:

 1. De naam Torenwegpad in te trekken.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Intentieverklaring Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord

Het college besluit:

Akkoord te gaan met bijgevoegde intentieverklaring van de VSG om in 2020 deel te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden-Uitvoeringsbudget.          

Memo actieve informatie over dichtligtijden spoorwegovergang Schroeweg

Het college besluit:

Memo dichtligtijden spoorwegovergang Schroeweg in het kader van de actieve informatie aan de gemeenteraad te sturen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie over vluchtelingenopvang

Het college besluit:

De artikel 41 vragen van de fractie van de ChristenUnie beantwoorden volgens bijgaande concept-brief

Beantwoording ex art. 41 RVO vragen VVD corona

Besluiten conform concept antwoordbrief

Beantwoording schriftelijke vragen LPM over schone lucht

Het collegebesluit over de beantwoording van de schriftelijke vragen volgens conceptbrief

Gemeentelijk handelingskader compensatieverzoeken

 1. Akkoord te gaan met het handelingskader 1.1 t/m 1.5 voor gemeentelijke compensatieverzoeken vanwege de coronacrisis.
 2. Compensatieverzoeken afzonderlijk aan het college voor te leggen.
 3. Memo actieve informatie aan de raad sturen.