Besluitenlijst B en W vergadering 21 april 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2020. Het college heeft vergaderd via videoconferentie.

Datum: 21 april 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: vergadering via videoconferentie
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

E-laadplaats Oude Rijksweg

Het college besluit: op de Oude Rijksweg te Nieuw- en Sint Joosland het eerste parkeervak ten westen van de aansluiting met Achter de Kerk, te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Noordweg

Het college besluit: het eerste parkeervak aan de oostzijde van de Noordweg ten zuiden van de aansluiting met de Gerbrandijlaan te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Oude Werfstraat

Het college besluit: de meest zuidwestelijk gelegen parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Oude Werfstraat te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Seisweg

Het college besluit: op het parkeerterrein aan de Seisweg tegenover huisnummer 11, het parkeervak naast de gehandicaptenparkeerplaats te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Kinderdijk

Het college besluit: op de Kinderdijk de parkeerplaats tegenover huisnummer 12 te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Parelduikerhof

Het college besluit: op de Parelduikerhof de derde parkeerplaats vanaf de aansluiting met de Grote Sternstraat, te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

E-laadplaats Zuidsingel

Het college besluit: op de Zuidsingel het eerste parkeervak ten oosten van de aansluiting met de Lutherse Kerklaan te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Verzoek tot opgraving

Het college besluit:

 1. Aan mevrouw X vergunning, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb), te verlenen tot het opgraven van haar partner, de heer Y (geboren 28 mei 1952 en overleden 11 december 2000). Begraven in particulier graf, nummer WO-NL-354, op de gemeentelijke begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk.
 2. Vervolgens de heer Y te cremeren in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk.  
 3. In te stemmen met een publicatie op de gemeentelijke informatiepagina in de Faam.

Memo actieve informatie compensatieverzoek Kloveniersdoelen

Het college besluit:

 1. De omzet gerelateerde huur over het jaar 2019 niet kwijt te schelden.
 2. De huurovereenkomst niet aan te passen.
 3. De basishuursom voor de maanden april, mei en juni 2020 op te schorten en gespreid te betalen in de maanden juli t/m december 2020.
 4. In te stemmen met de memo aan de Raad in het kader van actieve informatieplicht.

Memo actieve informatie extra gemeentelijke kosten en/of minder inkomsten als gevolg van coronacrisis

Memo wordt tekstueel aangepast in overleg met de gemeentesecretaris

Memo actieve informatie over niet behandelen evenementenvergunningaanvragen

Het college besluit

 1. Geen nieuwe vergunningaanvragen in behandeling te nemen (zowel grote als kleinere evenementen), tot nader order, ook niet voor evenementen die men op een datum na 1 september 2020 wil laten plaatsvinden. Aanvragen wel registreren. Bij wijziging van richtlijnen dit opnieuw overwegen.
 2. Aanvragen die vóór de coronacrisis reeds ingediend waren voor evenementen na 1 september,  die nu een alternatieve datum aanvragen, de alternatieve datum voorleggen aan de adviseurs vanuit de politie, GHOR Zeeland en brandweer.
 3. Huidige lopende aanvragen voor grotere evenementen, niet buiten behandeling stellen maar indien mogelijk (‘low-profile’ voorbereiden en overleggen met organisatoren, adviseurs van politie, GHOR Zeeland en brandweer wat realistisch is (ook in de zogenaamde ‘1,5 meter economie’).

Raadsvoorstel tijdelijke uitbreiding huisvesting Aventurijn + 1e inrichting (incl. memo)

Het college besluit:

 1. het door het bestuur van Stichting Onze Wijs te Vlissingen ingediende verzoek om de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting voor 2 groepen inclusief sanitaire voorziening (144m2 BVO), alsmede de 1e inrichting onderwijsleerpakket- en hulpmiddelen van gemeente wege te bekostigen, in  te willigen;
 2. in de genoemde tijdelijke uitbreiding te voorzien middels plaatsing van huurunits;
 3. de kosten 2019 (7 maanden huurkosten x € 1.690 + plaatsingskosten ad € 33.225) te verwerken in de 2e bestuursrapportage en in de Kadernota 2021-2024 de kapitaallasten ad € 2.368 van het o.l.p en de jaarlijkse huur ad € 20.280 op te nemen als onvermijdelijke kosten.
 4. de raad voor te stellen het benodigde krediet t.b.v. o.l.p/hulpmiddelen ad € 19.762,00 te verlenen en budget beschikbaar te stellen t.b.v de plaatsings- en huurkosten van de units en in de dekking van de kosten te voorzien zoals opgenomen onder voorgaand beslispunt;
 5. de raad middels de memo actieve informatie informeren.

Raadsvoorstel Invoering Omgevingswet

Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen zich bij de invoering van de Omgevingswet te conformeren aan de ‘minimale eisen invoering Omgevingswet’.