Besluitenlijst B en W vergadering 14 januari 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020.

Datum: 14 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Besluit

Het Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand vast te stellen

Dampoortweg bij aansluiting met Veersesingel over een lengte van ongeveer tien meter aanwijzen als fiets/bromfietspad

Besluit

  1. het gedeelte van de Dampoortweg bij de aansluiting met de Veersesingel over een lengte van ongeveer tien meter aan te wijzen als fiets/bromfietspad;
  2. op de Dampoortweg de geslotenverklaring voor motorvoertuigen bij de aansluiting met de Veersesingel, op te heffen;
  3. het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen

Herinrichting Zeeburgstraat te Nieuw- en Sint Joosland

Besluit

  1. Het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen.
  2. Het definitief ontwerp Herinrichting Zeeburgstraat te Nieuw- en Sint Joosland vast te stellen.

Vervanging warme dranken automaten in het stadskantoor

Besluit

  1. Voor gedeeltelijke vervanging van totaal 21 warme dranken automaten af te wijken van het inkoopbeleid (onderhands aanbesteden) conform art.3.6 'Afwijkingsbevoegdheid inkoop-aanbestedingsbeleid 2017'
  2. Een nieuw meerjaren contract af te sluiten met Jacobs Douwe Egberts Pro NL B.V. voor levering en onderhoud van 12 espresso omni bonen machines inclusief de noodzakelijke toebehoren en ingrediënten.
  3. Kennis te nemen van het besluit van het MT om het aantal warme dranken automaten te halveren teneinde de luxe koffiecorner te kunnen bekostigen.
  4. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Zelfevaluatie

Besluit

1. Stelt de Managementrapportage Zelfevaluatie BRP 2019 vast.
2. Stelt het uittreksel Zelfevaluatie BRP 2019 vast.

Zelfevaluatie PNIK 2019

Besluit

De burgemeester:

1. Stelt de Managementrapportage Zelfevaluatie PNIK 2019 vast.
2. Stelt het uittreksel Zelfevaluatie PNIK 2019 vast.