Besluitenlijst B en W vergadering 11 augustus 2020

De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020.

Datum: 11 augustus 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Aanwezigen: Harald Bergmann, Johan Aalberts, Aart van den Brink
Afwezig: Carla Doorn, Chris Dekker, Chris Simons

Dit is een voorlopige besluitenlijst, omdat er geen quorum is. De besluitenlijst wordt later definitief vastgesteld.

Tweede e-laadplaats Klein Vlaanderen

Het college besluit:

op het parkeerterrein ten noordoosten van Klein Vlaanderen 60, naast de bestaande e-laadplaats een parkeervak te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen; het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128 te Middelburg

Het college besluit:

  1. in te stemmen met het concept raadsvoorstel;
  2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128 gewijzigd vast te stellen.

 Definitieve anterieure overeenkomst JRCZ

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de concept anterieure overeenkomst met bijlagen die wordt aangegaan met HZ University of Applied Sciences ten behoeve van het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) aan het Groene Woud te Middelburg.
  2. de overeenkomst ter ondertekening voorleggen aan HZ University of Applied Sciences.