Besluit extra vergadering college B en W 2 september 2020

Het besluit van de extra vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2020.

Datum: 2 september 2020
Locatie: Collegekamer

Memo actieve informatie over stopzetten bestemmingsplanprocedure Kruitmolen

Conform

  1. De bestemmingsplanprocedure voor De Kruitmolen stop te zetten
  2. De gemeenteraad te informeren met bijgaande memo