Besluitenlijsten B en W

De besluitenlijsten van de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.