Agenda college B en W 9 juni 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020.

Datum: 9 juni 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden 9 juni 2020
 3. Besluitenlijst college van B en W, 2 juni 2020
 4. Parafenbesluiten 5 t/m 9
 5. Verzoek gesprek inzake verkoop of samenwerking crematorium
 6. Samenwerking Moedige Dialoog Nederland
 7. Invoeren overheidsvordering Middelburg
 8. Beëindigen contract Centric
 9. Continueren JOGG aanpak
 10. Bespreekpunten 11 t/m 19
 11. Raadsvoorstel Kaderbrief 2021 - 2024
 12. Memo actieve informatie stand van zaken invoering DIFTAR
 13. Memo actieve informatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen’
 14. Memo actieve informatie Vaststellen Bodemkwaliteitskaart en klasse Wonen voor Essenvelt
 15. Memo actieve informatie Incidentenoverzicht AZC bewoners Middelburg 2019
 16. Memo actieve informatie met betrekking tot actieplan Sociaal Domein
 17. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA over Ingrijpende aanpassingen kruising Poelendaeleweg en de Nieuwe Vlissingseweg
 18. Beantwoording schriftelijke vragen LPM coronamaatregelen kernwinkelgebied
 19. Vaststellen visie op Preventieve jeugdbescherming
 20. Concept Lijst van Toezeggingen 5-2020
 21. Verkeersmaatregelen Kromme Weele en Vlasmarkt
 22. Concept agenda gemeenteraad 1 juli 2020
 23. Jaarstukken 2019