Agenda college B en W 8 september 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 september 2020.

Datum: 8 september 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

 1. Afsprakenlijst B&W
 2. Besluitenlijst College van B&W, 1 september 2020
 3. Besluitenlijst extra College van B&W, 2 september 2020
 4. Parafenbesluiten 5 t/m 8
 5. Naamgeving openbare ruimte: Dommelstraat, Dinkelstraat, Diezestraat, Drechtstraat
 6. Naamgeving openbare ruimte: Sint Laurens noord
 7. Afvoeren naamgeving Zaagmolenwegeling en Kuiperswegje
 8. E-laadplaats Bachtensteene
 9. Bespreekpunten 10 t/m 18
 10. Kwijtschelding huur sportverenigingen
 11. Raadsvoorstel aanschaf software uitvoering Omgevingswet
 12. Raadsvoorstel extra bijdrage Taskforce RIEC
 13. Raadsvoorstel budget voor Participatie 2021 / 2022
 14. Raadsvoorstel Continuering huur tijdelijke units Mondia Scholengroep
 15. Raadsvoorstel Versterken beheer en verandervermogen I&A samenwerking
 16. Raadsvoorstel uitwerking van de dubbele herplantplicht bij het kappen van gemeentelijke bomen
 17. Raadsvoorstel Kwaliteitsverbetering gegevens Belastingsamenwerking
 18. Raadsvoorstel Hosting Gouw-belastingen door I&A-samenwerking
 19. Raadsvoorstel Financieel herstelplan 2020-2024