Agenda college B en W 7 april 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2020.

Datum: 7 april 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Memo raadsvoorstellen mei en juli 2020
  1. Afsprakenlijst B en W 1 april 2020
 3. Besluitenlijst
  1. Besluitenlijst College van B en W 31 maart 2020
 4. Parafenbesluiten
  1. Nieuwe Haven 33 aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument
 5.  Bespreekpunten
  1. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kerk Sandberglaan
  2. Memo actieve informatie uitstel evaluatie participatiebeleid
  3. Memo actieve informatie financiële consequenties Wmo - Coronavirus
  4. Memo Auditcommissie 7 april 2020 Voorlopig saldo jaarrekening 2019
  5. handelswijze subsidies, prestatieafspraken en maatregelen Coronavirus
  6. Planning & Control cyclus 2020
  7. Trekdijk opdrachten ten behoeve van onderzoeken
  8. Opmerkingen bij anterieure overeenkomst JRCZ
  9. Uitbreiding Invordering Samenwerking Belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland tijdens de coronacrisis
  10. Raadsvoorstel Zienswijze 1ebegrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren
  11. Impact sluiting accommodatie Vrijburgbad als gevolg van corona verzoek om nadeelcompensatie
  12. Administratief proces Wmo- ondersteuning t.g.v. coronacrisis