Agenda college B en W 6 oktober

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020.

 1. Afsprakenlijst collegeleden, 30 september 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 29 september 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Voordracht lid en plaatsvervangend CRO Vliegveld Midden Zeeland
 5. Uitvoering motie bijdrage instandhouding activiteiten Stichting de Oostkerk, verlenen eenmalige subsidie Stichting de Oostkerk
 6. Bespreekpunten
 7. Beantwoording schriftelijke vragen LPM inzake openbare toiletten
 8. Raadsvoorstel Prioriteitenplan toegankelijkheid openbare ruimte
 9. Raadsvoorstel tarieven Diftar 2021 en actualisatie regelgeving afvalstoffen
 10. Memo actieve informatie beleid duurzame energie opwekking en Zonne-energie op land in het bijzonder
 11. Memo actieve informatie bod Woongoed en wbv Arnemuiden
 12. Reactie brief Sociale Cliëntenraad Walcheren begroting Orionis Walcheren 2021
 13. Middelburg Winterstad 2020-2021