Agenda college B en W 3 maart 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020.

Agenda College B&W
Datum: 3 maart 2020
Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons
 

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Onderzoek mogelijkheid kelders Kuiperspoort 1-25 bruikbaar te maken
  2. Voordracht herbenoeming lid RvT Mondia Scholengroep
 5. Bespreekstukken
  1. Raadsvoorstel ontwerpbegroting RUD Zeeland 2021
  2. Raadsvoorstel participatiekaders herontwikkeling Churchilllaan
  3. Raadsvoorstel wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015
  4. Memo actieve informatie continuering vroegsignalering achterstallige zorgpremie bij CZ
  5. Memo actieve informatie onderzoek loden leidingen in panden van de gemeente Middelburg
  6. Memo actieve informatie over klachten en storingen verkeersregelinstallaties
  7. Memo actieve informatie stand van zaken extern onderzoek Orionis Walcheren
  8. Memo actieve informatie evaluatie participatiebeleid
  9. Memo actieve informatie sloop pand Kruitmolenlaan 125
  10. Beantwoording schriftelijke vragen CDA ex artikel 41 voortgang verplaatsing jaarplaats houders Waterpark Veerse Meer
  11. Beantwoording schriftelijke vragen PVDA Airbnb
  12. Beantwoording schriftelijke vragen aan het college ex art 41 RVO VVD Loden drinkwaterleidingen gemeente Middelburg
  13. Wederhoorreactie op nazorgonderzoek Rekenkamer m.b.t. Waterpark Veerse Meer
  14. Overbruggingsovereenkomst De Muynck Exploitatie B.V. (AMZ) routevervoer grootschalig
  15. Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 voortgangsrapportage fase 1