Agenda college B en W 30 juni 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020.

Datum: 30 juni 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden 25 juni 2020
 3. Besluitenlijst College van B&W, 23 juni 2020
 4. Parafenbesluiten
 5. E-laadplaats Dam 55-57
 6. Uitgaande brief aan GS van Zeeland intrekken claim
 7. Ongevraagd advies SCW eigen bijdrage WMO minima
 8. Extra kosten Kinderopvang Walcheren
 9. Bespreekpunten
 10. Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks busroute Koestraat Hoogstraat
 11. Memo actieve informatie opheffen nevenvestiging De Lonneboot
 12. Memo actieve informatie Pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren
 13. Opstarten civiel technische aanbestedingen 2020
 14. Verleggen buslijnen, bushalte Groenewoud
 15. Samenwerkingsagenda CZ
 16. Visie Campus Middelburg
 17. Evenementen na aankondiging versoepeling per 1 juli 2020
 18. Coronamaatregelen kernwinkelgebied