Agenda college B en W 2 juni 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020.

Datum: 2 juni 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst college van B&W, 26 mei 2020
 4. Parafenbesluiten 5 t/m 7
 5. Onderhoud en exploitatie reclame rotondes
 6. Vormvrije MER beoordeling Politiebureau Middelburg
 7. Financiële consequenties Wmo als gevolg van coronacrisis verlenging 1 juli
 8. Bespreekpunten 9 t/m 20
 9. Raadsvoorstel Zienswijze raad concept jaarstukken 2019, concept 1e begrotingswijziging 2020 en concept programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Zeeland
 10. Raadsvoorstel Exploitatieopzet herstructurering Arnestein (voormalige CZAV-locatie)
 11. Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg
 12. Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2021 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg
 13. Raadsvoorstel programmabegroting 2021-2024 GGD Zeeland
 14. Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGD
 15. Memo actieve informatie Vervolg en planning Trekdijk
 16. Memo actieve informatie Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2020-Ledenraadpleging VNG
 17. Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning
 18. Continuering subsidie peuteropvang
 19. 1e controllersrapportage 2020