Agenda college B en W 28 januari 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020.

Datum: 28 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: College kamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. RUD Zeeland, 2e deelnemersrapportage 2019
  2. Kaaienroute bouwteam met 1 aannemer
 5. Bespreekstukken
  1. Raadsvoorstel aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
  2. Raadsvoorstel herziene exploitatieopzet Trekdijk plus algemene update en terugkoppeling alternatieve invullingen
  3. Raadsvoorstel Klimaatadaptatie Zeeuwse risico's in beeld
  4. Raadsvoorstel uitwerking visie op cultuur
  5. Memo actieve informatie aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie
  6. Memo actieve informatie crematorium
  7. Memo actieve informatie Samenwerkingsovereenkomst Kwijtschelding met Sabewa Zeeland 2020-2022
  8. Memo actieve informatie Voorziening wethouderspensioenen
  9. Decembercirculaire 2019 gemeentefonds
  10. Voortzetting Middelburgers.nl voor 2020