Agenda college B en W 28 april 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020.

Datum: 28 april 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
  1. Besluitenlijst College van B&W, 21 april 2020
 4. Parafenbesluiten
  1. Aansluiting op portaal SWVO voor indienen aanvragen Beschermd Wonen
  2. Aanvraag subsidie St. Wereldlichtjesdag
  3. Subsidieaanvraag Mentorschap Zeeland
  4. Gezamenlijke aanbesteding BRP-applicatie Middelburg/Vlissingen
  5. Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften
  6. Studentenhuisvesting Poelendaelsingel 10 te Middelburg
  7. Advies klachtencommissie over onrechtmatig loonbeslag
 5. Bespreekpunten
  1. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA m.b.t. lokale vragen coronacrisis
  2. Memo actieve informatie 1ste kwartaal rapportage sociaal domein 2020
  3. Memo actieve informatie Mini-bos en toekenning vergroening twee schoolpleinen
  4. Voorstel financiering overschrijding project Poelendaeleweg
  5. Organiseren inspraak in het kader van bestemmingsplanprocedures
  6. Tijdelijke Seniorentaxibus Buurtbus