Agenda college B en W 26 mei 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020.

Datum: 26 mei 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden geen aanpassingen, laatste versie 12 mei
 3. Besluitenlijst College van B&W, 19 mei 2020
 4. Parafenbesluiten 5, 6 en 7
 5. Aanvraag subsidie 2020 Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland
 6. Vormvrije mer-beoordeling Rittenburg III, Oude Veerseweg 128 en Singelweg 26
 7. Zomerconcerten op zondagen in muziektent in Molenwaterpark
 8. Bespreekpunten 9 tot en met 6
 9. Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren
 10. Raadsvoorstel bescherming bomen Middelburg
 11. Raadsvoorstel besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer en Startnotitie gebiedsontsluitingsvisie VM Zuid
 12. Memo actieve informatie doorrekening grondbedrijf 2020
 13. Memo actieve informatie extra kosten eo minder inkomsten als gevolg van coronacrisis 2de
 14. Memo actieve informatie financiële effecten COVID-19 Orionis Walcheren
 15. Opstart doelgroepenvervoer
 16. MER Kruitmolen
 17. Beantwoording vragen LPM Veersepoort
 18. Mortiere 5C
 19. Terrassen & verkeer met betrekking tot coronamaatregelen. Lees ook de memo in het raadsinformatiesysteem