Agenda college B en W 25 augustus 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020.

Datum: 25 augustus 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

 1. Afsprakenlijst collegeleden
 2. Besluitenlijst College van B&W, 18 augustus 2020
 3. Parafenbesluiten 4 t/m 7
 4. E-laadplaats Landluststraat
 5. Routering vervoer gevaarlijke stoffen
 6. Mandaat aanbesteding website gemeente Middelburg
 7. Woonboerderij Slickenburg aanwijzen als gemeentelijk monument
 8. Bespreekpunten 9 t/m 11
 9. Raadsvoorstel Update bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten
 10. Initiatiefvoorstel VVD PVDA 20-94 samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid (memo volgt)
 11. Meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet
 12. Memo actieve informatie 2de Kwartaalrapportage 2020 sociaal domein
 13. Verlengen tijdelijke verkeersmaatregelen