Agenda college B en W 24 februari 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2020.

Datum: 24 februari 2020
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons
Afwezigen: J.J. Aalberts
 

 1.  Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Subsidie Stichting Welzijn Middelburg voor diverse projecten voor statushouders voor het jaar 2020
  2. Besteding educatiebudget Walcheren 2020
  3. Instellen parkeerschijfzone op gedeelte Seisweg tussen Seispad en Olmenlaan, en op Seispad
  4. Afwijken van inkoopbeleid tbv levering cateringdiensten in het stadskantoor
 5. Bespreekstukken
  1. Aanvraag huur praktijkruimte in het stadskantoor
  2. Memo actieve informatie voortzetting project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD)
  3. Memo actieve informatie Herijking Voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta
  4. Memo actieve informatie kaders participatie WVM
  5. Memo actieve informatie Beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg 2020
  6. Beantwoording schriftelijke artikel 41 vragen inzake uitvoering armoedebeleid