Agenda college B en W 23 juni 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 juni 2020.

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst BW d.d. 17 juni 2020
 3. Besluitenlijst College van B&W, 16 juni 2020
 4. Parafenbesluiten 5 t/m 9
 5. Verkoop perceelgrond SRAF
 6. Verzoek vermindering afdracht
 7. Extra kosten Kinderopvang Walcheren
 8. Precario warenmarkt en evenementen definitief
 9. Renteherziening leningen VV Zeelandia Middelburg en de Middelburgse Zaterdag Voetbal Club (MZVC)
 10. Bespreekpunten 11 t/m 18
 11. Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. STEC rapport - LPM
 12. Beantwoording schriftelijke vragen over huisvesting arbeidsmigranten - VVD
 13. Memo actieve informatie Rapport Adlasz Quick Scan Orionis Walcheren
 14. Memo actieve informatie Planning opstarten invordering en aanslagen gemeentelijk belastingen
 15. Memo actieve informatie Procedures bestemmingsplannen vakantieperiode 2020
 16. I-visie Middelburg - inzicht geeft uitzicht
 17. Rapportage debiteuren juni 2020
 18. Overdragen en beeindigen recht van erfpacht Langstraat 47 en 49 te Arnemuiden