Agenda college B en W 22 september

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020.

Datum: 22 september 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

 

 1. Afsprakenlijst collegeleden
 2. Besluitenlijst College van B&W, 15 september 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. E-laadplaats Poproute
 5. Regioadvies aanlandig Net op zee
 6. Bruikleen 2 familieportretten familie Schorer door Nicolaes Maes
 7. Beslissing op bezwaarschrift voor een individuele Wmo voorziening dhr. X
 8. Beslissing op bezwaarschrift voor individuele Wmo voorzieningen Dhr. en Mevr. A
 9. Hogere grenswaarde september 2020 Statenlaan e.o.
 10. Voordracht lid raad van toezicht schouwburg Middelburg BV en Mythe Goes BV
 11. Bespreekpunten
 12. Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan voor het plangebied de Zuidsingel
 13. Raadsvoorstel Prioriteitenplan toegankelijkheid openbare ruimte
 14. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over verkeersveiligheid fietsers
 15. Memo actieve informatie Overzicht ruimtelijke procedures
 16. Memo actieve informatie toekomstplan crematorium
 17. Conceptagenda Gemeenteraadsvergadering 15-10-2020