Agenda college B en W 21 juli 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2020.

Datum: 21 juli 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

 1. Afsprakenlijst collegeleden (geen wijzigingen zie 8 juli 2020)
 2. Besluitenlijst college van B en W, 14 juli 2020
 3. Parafenbesluiten 4 t/m 16
 4. Voordracht herbenoeming lid J.S. Vrolijk Raad van Toezicht Mondia Scholengroep
 5. Vaststellen straatnamen Mortiere; Janis Joplinstraat e.o.
 6. Advies bezwaar tegen omgevingsvergunning 212606 (Muidenweg 1R, Arnemuiden)
 7. Verzoek opheffen stichting Sportpark Veerse Poort
 8. Inzet stewards kernwinkelgebied
 9. Klacht over het functioneren van een medewerker van de afdeling Publiekszaken
 10. Klacht over een ongelijke behandeling verkoopprijs strook grond
 11. Beschikbaar stellen burgerzaal 9 november
 12. Kruispunt Poelendaeleweg en Poelendaelesingel (verkeersbesluit)
 13. Plan van aanpak Wet Inburgering 2021
 14. Mandanten Afdeling Samenwerking belastingen WSD - 6de wijziging (2)
 15. Zeeuws plan van aanpak mensenhandel
 16. Autobusparkeerplaats Koudekerkseweg
 17. Bespreekpunten 18 t/m 23
 18. Raadsvoorstel begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Orionis Walcheren
 19. Memo actieve informatie tariefaanpassingen Wmo-vervoer en vervolgonderzoek
 20. Memo actieve informatie overzicht regelingen armoedebeleid
 21. Memo actieve informatie over Schone Lucht Akkoord
 22. Memo actieve informatie afsluiten nieuwe bruikleenovereenkomsten Kuiperspoort 16-18-20
 23. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over afval scheiden in het stadskantoor
 24. Inzet van maatwerk voorziening conform het woonplaatsbeginsel