Agenda college B en W 21 januari 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020.

Datum: 21-01-2020
Tijd: 9:30 - 14:00
Locatie: College kamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Aanpassen Mandateringsbesluit in het kader van de Wnra Arbeidsovereenkomst buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
  2. Beslissing op bezwaar tegen de aanwijzing van een locatie voor de inzameling van huishoudelijk afval met twee ondergrondse containers in Mortiere.
  3.  Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor uitbreiden winkelruimte Euromarkt 6-12
  4. Subsidie Stichting TA-AT (Taal Anders – Andere Taal) in het kader van de Pilot Ondertussengroep
 5. Bespreekstukken
  1. Memo actieve informatie beeindiging deelname Europees project RHEDCOOP
  2. Debiteurenrapportage december 2019