Agenda college B en W 21 april 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2020.

Datum: 21 april 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
  1. Afsprakenlijst B&W
 3. Besluitenlijst
  1. Besluitenlijst college van B&W, 14 april 2020
 4. Parafenbesluiten
  1. E-laadplaats Oude Rijksweg
  2. E-laadplaats Noordweg
  3. E-laadplaats Oude Werfstraat
  4. E-laadplaats Seisweg
  5. E-laadplaats Kinderdijk
  6. E-laadplaats Parelduikerhof
  7. E-laadplaats Zuidsingel
  8. Verzoek tot opgraving
 5. Bespreekpunten
  1. Memo actieve informatie compensatieverzoek Kloveniersdoelen
  2. Memo actieve informatie extra gemeentelijke kosten en/of minder inkomsten als gevolg van coronacrisis
  3. Memo actieve informatie over niet behandelen evenementenvergunningaanvragen
  4. Raadsvoorstel tijdelijke uitbreiding huisvesting Aventurijn + 1e inrichting (incl. memo)
  5. Raadsvoorstel Invoering Omgevingswet
  6. Handelingsadvies huur buitensportaccommodaties Middelburg