Agenda college B en W 20 oktober

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 14 oktober 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 13 oktober 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Aanpassingen legestarieven huwelijken/ partnerschapsregistraties
 5. Gratis parkeren feestdagen 2020
 6. Ledenbrief VZG Versnellingsagenda Opvang en bescherming
 7. Tarieven crematorium 2021
 8. Planning en uitgangspunten nieuwe gemeentelijke website
 9. Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaardennota 2021
 10. Bespreekpunten
 11. Memo actieve informatie voor de raad m.b.t. RES 1.0, Regionale Energiestrategie Zld: stand van zaken en verzoek tot invullen van digitale enquête
 12. Memo actieve informatie toeristische Informatievoorziening en toeristisch beleidsplan
 13. Memo actieve informatie Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
 14. Beantwoording schriftelijke vragen over bouw garageboxen aan de Arnesteinweg CDA-fractie
 15. Aanbestedingsstrategie Beschermd Wonen 2021
 16. Deelovereenkomst beschermd wonen 2020
 17. Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve Begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland
 18. Initiatiefvoorstel gemeentelijke accommodaties
 19. Memo actieve informatie 3de kwartaalrapportage 2020 sociaal domein