Agenda college B en W 20 augustus 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019.

Datum: 20-08-2019
Tijd: 9.30 - 14.00
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezig: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en
C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Beslissing op bezwaar voor een individuele Wmo voorziening
  2. Bezwaarschrift tegen de overschrijving van een standplaatsvergunning op de warenmarkt op donderdag in Middelburg
  3. Correctie begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR
  4. Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel
  5. Herinrichting  Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai
 5. Bespreekstukken
  1. NK Standwerken 2019
  2. Memo actieve informatie Beleidsnotitie Groen- en reststroken
  3. Memo actieve informatie Update dossier Trekdijk
  4. Memo actieve informatie  Programmatische Aanpak Stikstof
  5. Raadsvoorstel vervanging bollards kernwinkelgebied door handhaving met ANPR camera's
  6. Raadsvoorstel zienswijzenrapport en verklaring van geen bedenkingen gezondheidscentrum Krooneveldweg
  7. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Veerseweg Oost