Agenda college B en W 1 oktober 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019.

Datum: 1 oktober 2019
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

1. Rondvraag

2. Afsprakenlijst collegeleden

3. Besluitenlijst B. en W.-vergadering 24 september 2019

4. Parafenbesluiten

4.1 Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 en CAR UWO 2019

4.2 Bezwaarschrift tegen exploitatievergunning Hotel Bruno, Varkensmarkt 1

4.3 Besteding vervangingsinvesteringen sport

5.  Bespreekstukken

5.1 Beantwoording brieven van inwoners en organisaties over beëindiging Servicebus

5.2 Onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD

5.3 Gebiedsgerichte aanpak Walcheren, mobiliteitsvisie en wegenstructuur en plan van aanpak

5.4 Aanpassen van de inzameling en de wijze van afrekenen van bedrijfsafval

5.5 Lange termijn Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

5.6 Projectplan Pilot Ondertussengroep

5.7 Memo actieve informatie Beatrixstraat