Agenda college B en W 19 mei 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020.

Datum: 19 mei 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst BW dd. 15 mei 2020
 3. Besluitenlijst College van B&W, 12 mei 2020
 4. Parafenbesluiten 5 t/m 7
 5. E-laadplaats Bluesroute
 6. E-laadplaats Eendrachtsweg (parkeerterrein achterzijde John Lennonplein)
 7. Bespreekpunten 9 t/m 15
 8. Memo actieve informatie Motie van LPM over Betrokkenheid gemeenteraad bij maatregelen corona (20-54)
 9. Memo actieve informatie Herijking subsidiebeleidskader: tussenrapportage
 10. Memo actieve informatie Compensatieverzoeken NPB Media en Exterion Media als gevolg van de coronacrisis
 11. Flitsvergunning voor isolerend glas in historische panden
 12. Verzoek kwijtschelding huur voetbalverenigingen
 13. Inspraak- en overlegprocedure Veersepoort 5
 14. Brief aan columnist Carschagen
 15. Memo actieve informatie Tijdelijke maatregelen openbare ruimte COVID-19
 16. Standplaatsen tijdens corona-maatregelen
 17. Kermis 2020 – 2021