Agenda college B en W 18 augustus 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020.

Rondvraag – gezin Elmas

 1. Afsprakenlijst collegeleden
 2. Concept besluitenlijsten College B&W van 28/7, 04/8 en 11/8
 3. Parafenbesluiten
 4. Antikraak G. v.d. Veenstraat 1a
 5. Uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’
 6. Verlenging compensatieregeling Wmo vervoer 1 september
 7. Bespreekpunten
 8. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over jeugdhulp
 9. Raadsvoorstel en memo over kernkwaliteiten en strategische opgaven omgevingsvisie plus aanpak ontwerpateliers
 10. Raadsvoorstel vaststelling bp Districtskantoor Mortiere
 11. Raadsvoorstel vaststelling bp Singelweg 26
 12. Raadsvoorstel tijdelijke uitbreiding huisvesting Franciscusschool
 13. Raadsvoorstel Exploitatieopzet en bestemmingsplanprocedure Sportlaan
 14. Raadsvoorstel jaarwisseling 2020-2021
 15. Raadsvoorstel lijsten van toezeggingen aan de Gemeenteraad