Agenda college B en W 17 september 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2019.

 • Datum: 17 september 2019
 • Tijd: 9.30 uur tot 14.00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst B. en W.-vergadering 10 september 2019
 4. Parafenbesluiten
 • 4.1 Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud
 • 4.2 Veersche Poort Fazantenhof
 • 4.3 Aanvraagformulier subsidie peutergroepen
 • 4.4 Vervolg planning nieuwe kaders sporten en bewegen
 • 4.5 Besluit hogere grenswaarde Wgh Buitenruststraat 4
 • 4.6 Aanvaarden Klapbank en plaatsen bank in het Molenwaterpark
 • 4.7 Symposium Slavernij 9 oktober 2019

Bespreekstukken

 • 5.1 Memo actieve informatie Ontwerp Middelburgse Visie Milieu 2019-2025
 • 5.2 Memo actieve informatie stand van zaken update integraal fietsplan
 • 5.3 Memo actieve informatie subsidie schoolbegeleidingsdiensten
 • 5.4 Antwoordbrief B&W op advies SCW Kadernota Orionis Walcheren