Agenda college B en W 16 juni 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020.

 1. Rondvraag
 2. Besluitenlijst College van B&W, 9 juni 2020
 3. Parafenbesluiten 4 t/m 8
 4. Steunbetuiging gemeente Krimpenerwaard m.b.t. inzetten op Sociaal Domein en Algemene uitkering
 5. Precario warenmarkt en evenementen definitief
 6. Reglement op de Burgerlijke Stand Middelburg 2020
 7. Reserveren parkeervakken voor elektrische deelauto’s DMZ op diverse locaties in Middelburg
 8. Jaarrekening 2019 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV (SZV)
 9. Bespreekpunten 10 t/m 15
 10. Memo actieve informatie Erfpacht Middelburgse Atelier Stichting (MAS)
 11. Memo actieve informatie Meicirculaire 2020 algemene uitkering
 12. Memo actieve informatie beleidsregels voor het vergunningsvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken/potten
 13. Beantwoording schriftelijke vragen PVDA over ondergrondse papiercontainers
 14. Overdragen en beëindigen recht van erfpacht Langstraat 47 en 49 te Arnemuiden.
 15. Videobellen
 16. Uitvoering actieplan sociaal domein
 17. Raadsvoorstel jaarstukken 2019
 18. Memo actieve informatie motie sociaal warenhuis