Agenda college B en W 15 september

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020.

Datum: 15 september 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer

 1. Afsprakenlijst B&W
 2. Besluitenlijst College van B&W, 8 september 2020
 3. Parafenbesluiten 4 t/m 7
 4. Parkeerschijfzone Leliestraat
 5. Waterbodemkwaliteitskaart beheersgebied Waterschap Scheldestromen 2020
 6. Bouwrijp maken nieuwbouwwijk Essenvelt
 7. Brief vanuit de VZG aan VNG over financiën bodem na 2020
 8. Bespreekpunten 9 t/m 15
 9. Raadsvoorstel RUD Zeeland: aanbieding evaluatie PxQ voor zienswijze
 10. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 'Veersepoort 5 Middelburg'
 11. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Volkstuinen Kweeklust
 12. Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 VRZ
 13. Memo actieve informatie Eindrapportage project De Vitale Revolutie Dauwendaele
 14. Aanpassing beleidsnotitie Groen- en reststroken
 15. Handhaving noodverordening Sportpark Veerse Poort
 16. Raadsvoorstellen begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 Zeeuwse Muziekschool
 17. Evenementen en terrassen in openbare ruimte 1,5 meter verlenging