Agenda college B en W 14 juli 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020.

 1. Afsprakenlijst collegeleden
 2. Besluitenlijst college van B en W, 7 juli 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Verlengen jongerenwerker Buitenruststraat
 5. Vaststellen projectplan Vaart in Veiligheid
 6. Coronacrisis aanwijzen als hotspot voor archivering
 7. Samenwerking met Waterschap Scheldestromen bijdrage kosten opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten (OO) via "bommenregeling"
 8. Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor plaatsen schutting / omheining op perceel Herengracht 120
 9. Bespreekpunten
 10. Memo actieve informatie onderzoek naar de positionering inkoopteam en inkoopstrategie Wmo
 11. Memo actieve informatie ontwikkelingen in het GI-landschap in relatie tot GI Intervence
 12. Memo actieve informatie procedure en hogere grenswaarde Hoge Stelle 41
 13. Memo actieve informatie jaarstukken 2019 Orionis Walcheren
 14. Proces Financieel herstelplan 2020 - 2024