Agenda college B en W 14 april 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2020.

Datum: 14 april 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Digitale vergadering
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
  1. Afsprakenlijst B&W versie dd 8 april 2020
 3. Besluitenlijst
  1. Besluitenlijst college van B&W, 7 april 2020
 4. Parafenbesluiten
  1. Publicatie over de geschiedenis van de wijnhandel in Zeeland en Middelburg
  2. Jaarlijkse indexering eigen bijdrage leerlingenvervoer
  3. Uitwerkingsplan Mortiere fase 9B, 9C en 9D
  4. Project Start Net op zee IJmuiden Ver Alpha
  5. Uitstel ingangsdatum huurovereenkomst St. Lentekind
 5. Bespreekpunten
  1. Memo actieve informatie te verwachten kosten digitalisering omgevingswet
  2. Raadsvoorstel Herziene exploitatieopzet Trekdijk 2020-03
  3. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Middelburg 2020
  4. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021 O.L.A.Z
  5. Nader invulling belastingmaatregelen
  6. Toepassen hardheidsclausule subsidies 2018
  7. Concept Lijst van Toezeggingen 4-2020
  8. Aanwijzing evenemententerrein City of Dance voor periode van vijf jaar
  9. Memo actieve informatie vertraging politiek-bestuurlijke projecten