Agenda college B en W 13 oktober

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 7 oktober 2020
 2. Besluitenlijst College van B&W, 6 oktober 2020
 3. Parafenbesluiten
 4. Klacht met betrekking tot huishoudelijke hulp
 5. Antwoord brief verkeersproblemen Londensekaai en Rouaansekaai
 6. Verplichte sluitingsdagen 2021
 7. Naamgeving én nummering Eendrachtsweg
 8. Verzoek tot opgraven en herbegraven
 9. Verzoek tot herziening klacht
 10. Bespreekpunten
 11. Memo actieve informatie over rapportage RvT Schouwburg 2019
 12. Memo actieve informatie evaluatie demonstratie Black Lives Matters/ antiracisme demonstratie
 13. Memo actieve informatie Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2021
 14. Memo actieve informatie digitaal huishoudboekje
 15. Memo actieve informatie bodemkwaliteitskaart PFAS
 16. Memo actieve informatie ontwikkelplan boa's
 17. Memo actieve informatie stavaza Rapport Quick Scan Adlasz
 18. Memo actieve informatie Beleid duurzame energie opwekking en Zonne-energie
 19. Raadsvoorstel exploitatieopzet en procedure verkoop Punt Arnestein
 20. Raadsvoorstel programmabegroting 2021
 21. Antwoordbrief aan SCW n.a.v. memo armoedebeleid Middelburg
 22. Realisatiebudget Actieplan Sociaal Domein
 23. Aanpassing beleidsnotitie groen- en reststroken
 24. Conceptagenda Gemeenteraad 11-11-2020
 25. Beantwoording schriftelijke vragen Brietwoningen LPM
 26. Raadsvoorstel herijking subsidiebeleidskader