Agenda college B en W 13 augustus 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2019.

Datum: 13-08-2019
Tijd: 9.30 - 14.00
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezig: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en
C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Afwijzing verzoek om een bijdrage voor Verpleeghuis Willibrord
  2. Eindverslag inspraakprocedure herinrichting De Overloper
  3. Raadsvoorstel herziening exploitatieopzet Mortiere SOK september 2019
  4. Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2019-2020
  5. Verzoek om verstrekking gegevens op grond van de Wob
  6. Raadsvoorstel herziening exploitatieopzet Veersepoort fase V september 2019
  7. Memo actieve informatie Besteding opbrengst hondenbelasting
  8. Memo actieve informatie concept Regionale Energie Strategie (RES)
  9. Memo actieve informatie Veersepoort fase 5
  10. Nieuwe Burg 30 - 32
 5. Bespreekstukken
  1. Raadsvoorstel exploitatieopzet Cleene Hooge
  2. Raadsvoorstel aanvullende besluiten afvalinzameling en de invoering van Diftar
  3. Raadsvoorstel exploitatieopzetten Sint Laurens Noord en Zuid
  4. Niet verlengen overeenkomst Servicebus
  5. Gevolgen uitspraak Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  6. Concept agenda gemeenteraad 12-09-2019