Agenda college B en W 11 februari 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020.

Datum: 11 februari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: College kamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen glas in voor-en achtergevel pand Herengracht 96 in kader DUMO
  2. Zelfevaluatie PNIK 2019, aanvulling
  3. Zelfevaluatie BRP 2019, aanvulling
 5. Bespreekstukken
  1. Memo actieve informatie Aanvraag vergoeding extra aanpak zwerfafval 2020
  2. Memo actieve informatie Beleid zonne-energie
  3. Memo actieve informatie m.b.t. ontwikkelingen rondom implementatie Wvggz
  4. Memo actieve informatie Verminderen vuurwerk(overlast) Middelburg - evaluatie commissie AB 07-04-2020
  5. Voortzetting Middelburgers.nl voor 2020
  6. Vlaggen vanaf de Lange Jan en plaatsen van (extra) nestkasten voor slechtvalken
  7. Evenementensubsidies 2020
  8. Memo actieve informatie met toegezegde verkenning naar mogelijke alternatieven voor de Servicebus.