Agenda college B en W 11 augustus 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020.

  1. Afsprakenlijst collegeleden
  2. Concept besluitenlijst van 4 augustus 2020
  3. Parafenbesluiten
  4. Tweede e-laadplaats Klein Vlaanderen
  5. Bespreekpunten
  6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128 te Middelburg