Agenda college B en W 10 maart 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020.

Datum: 10 maart 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Vaststellen Z-4 position papers
  2. Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot afwijzing verzoek handhaving tegen exploitatie logiesgebouw
  3. Reflectie op aanvragen Basis Infra Structuur (BIS)
 5. Bespreekstukken
  1. Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Middelburg 2022
  2. Beantwoording schriftelijke vragen Trekdijk LPM
  3. Rittenburg fase III