Agenda college B en W 7 januari 2020

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020.

Datum: 7 januari 2020
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. Subsidie Odensehuis 2020
  2. Subsidieverzoek Zeeuwse Kunst Kring ten behoeve van wintertentoonstelling
  3. Subsidieverzoek stichting Consort of Voices
  4. Subsidieverzoek Muziektheater Zeeland
  5. Uitvoeren gezondheidsbeleid
  6. Mandatenbesluiten implementatie Wet verplichte ggz
  7. Herinrichting President Wilsonlaan
 5. Bespreekstukken 
  1. Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet uitbreidingen onderwijshuisvesting 2020
  2. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO Groenlinks - beleid tav acceptatie van schenkingen
  3. Lijst van toezeggingen raad ten behoeve van raad 30-1-2020