Agenda College B en W 8 oktober 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019.

Datum: 8 oktober 2019
Tijd: 9.30 - 14.00 uur
Locatie: Collegekamer
Voorzitter: Burgemeester
Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Agenda
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
  1. FLO-overgangsrecht nadere aanpassing levensloopregeling
  2. Subsidieverzoek speelfilm Slag om de Schelde
  3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kabel windpark op zee IJmuiden Ver Alpha
  4. Ontvankelijk en gegrondverklaring bezwaar Biljartvereniging Middelburg
 5. Bespreekstukken
  1. Memo actieve informatie Conclusie onderzoek gevels stadhuis
  2. Memo actieve informatie Huisvestingsplan 2020-2039
  3. Memo actieve informatie Webtoegankelijkheid
  4. Memo actieve informatie onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD
  5. Memo actieve informatie Sinterklaasintocht
  6. Schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO ChristenUnie inzake participatie
  7. Schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO ChristenUnie - Plaatselijke regelgeving en voorlichting lachgas
  8. Evaluatie parkeren HZ-studenten Het Groene Woud
  9. Investering SRAF in pand Sint Sebastiaanstraat 12
  10. Antwoordbrief B&W op reactie en ongevraagd advies SCW m.b.t. onderzoek Orionis
  11. Inspraakreacties Molenwaterpark
  12. Toevoegen bijlage aan bestemmingsplan 'Studentenhuisvesting Kanaalweg'
  13. Toevoegen bijlage aan bestemmingsplan Muidenweg 1R