Agenda college B en W 3 september 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2019.

 • Datum: 3 september 2019
 • Tijd: 9.30 tot 14.00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
 • 4.1 Beleidsregels toepassing landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
 • 4.2 Textielinzameling
 • 4.3 Notulen Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
 • 4.5 Samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen

5. Bespreekstukken

 • 5.1 Memo actieve informatie beleidsnotitie Groen- en reststroken
 • 5.2 Memo actieve informatie uitvoering invulling afspraken Participatiewet
 • 5.3 Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren
 • 5.4 Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud
 • 5.5.Herhuisvesting volkstuinen Kweeklust complex Zuid1
 • 5.6 Informeren Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten over coördinatiepunt vroegsignalering
 • 5.7 Reactie op brieven over ZNF openingsvoorstelling
 • 5.8 Art. 41 vragen Fractie CU mensenhandel in de gemeente Middelburg