Agenda college B en W 10 september 2019

De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019.

 • Datum: 10 september 2019
 • Tijd: 9:30 uur tot 14.00 uur
 • Locatie: College kamer
 • Voorzitter: burgemeester
 • Aanwezigen: J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Doorn en C. Simons

Agenda

 1. Rondvraag
 2. Afsprakenlijst collegeleden
 3. Besluitenlijst
 4. Parafenbesluiten
 • 4.1 Knooppuntensysteem
 • 4.2 Zeeuwse editie Dutch Food Week
 • 4.3 Symposium Slavernij

5. Bespreekstukken

 • 5.1 Raadsvoorstel Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022
 • 5.2 Raadsvoorstel Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer
 • 5.3 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan studentenhuisvesting Kanaalweg
 • 5.4 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Muidenweg 1R Arnemuiden"
 • 5.5 Memo actieve informatie en raadsvoorstel procesvoorstel beperken vuurwerk(overlast) Middelburg
 • 5.6 Memo actieve informatie over brief aan gemeenteraden over energietransitie
 • 5.7 Memo actieve informatie selectie en aanbesteding projecten i.h.k.v. Europees subsidietraject Interreg 2 zeeën Solarise
   

 • 5.8 Memo actieve informatie voortzetting algemene voorziening Ramah Tamah Tabadila 2020- 2022

 • 5.9 Borgstelling KV ONDO

 • 5.10 Evaluatie parkeren HZ-studenten Groene Woud

 • 5.11 Bestendiging tijdelijk GGZ-leerlingenvervoer